Thông tin giới thiệu
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH (17/11/2016)
 
1. TẦM NHÌNLuôn khát vọng là một doanh nghiệp mang thương hiệu Việt Nam tiên phong phục vụ cho nền chăn nuôi thủy sản bền vững, an toàn, hiệu quả.
 
2. SỨ MỆNH: Tập trung mọi nguồn lực để nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm phục vụ ngành chăn nuôi thủy sản Việt Nam: thân thiện với môi trường, phù hợp cho vật nuôi, tăng lợi nhuận cho nhà nông, an toàn thực phẩm cho cộng đồng.
 
 
 
" MỸ PHÚ CÙNG NÔNG GIA THỊNH VƯỢNG"